Mis on noortekogu ja noortevolikogu vahe?

Noortevolikogu on valla- või linnavolikogu juures tegutsev noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu, mille eesmärgiks on arutada valla või linna pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid valla- või linnavolikogule ja valla- või linnavalitsusele, lähtudes noorte vajadustest ja huvidest.  

See kõlab nagu hästi keeruline poliitiliselt korrektne lause, eks? Seda minagi, seega lihtsustatud selgitus on selline: noortevolikogu annab kohaliku omavalitsuse volikogule või valitsusele nõu erinevatel teemadel. Kohe palju loogilisem!  

Noortevolikogude tööviisid on täiesti seinast seina ja igaüks neist teeb midagi teistest erinevalt. On mõned, mis tegutsevad sedasi, et saavad igakuiselt kokku oma KOVi (kohaliku omavalitsuse) vallavanemaga ning mõned, kus käiakse regulaarselt volikogu istungitel. 

Still with me? Okei, lähme edasi. 

 

Noortekogu on maakondlikul tasandil tegutsev noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu, mille eesmärgiks on maakondlikul tasandil arutada noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid, sh toetada ka kohaliku tasandi noortevolikogude tööd. 

Kunagi olid noortekogud maavalitsuse juures tegutsevad nõuandvad kogud, kuid peale haldusreformi oleme pidanud oma tegevust muutma. Nüüd töötame me koostöös Eesti Noorteühenduste Liiduga, et olla tugipunktiks maakonna noortevolikogudele.

Samas on kohaliku tasandi ning maakondliku tasandi osaluskogude tegevuskavades ka sarnasusi – kohtumised noorte ja otsustajatega, noorte huvide ja vajaduste kaardistamiseks loodud küsitlused ning üritused, mis toetavad noorte kaasa rääkimist erinevatel tasanditel, näiteks osaluskohvikud või paneeldiskussioonid. 

 

Ehk siis: noortekogud tegutsevad maakondlikul ja noortevolikogud kohalikul tasandil. Tegevused on sama eesmärgiga, kuid tegutsemisviis on erinev.