07.06.2018

ARUTELUÕHTU VOL1

Aruteluõhtul osalesid Pärnu , Lääneranna, Maardu ja Elva noortevolikogud.

Tegelesime osaluskogude probleemidega ning otsisime lahendusi, kuidas muuta osaluskogud aktiivsemaks ja ühtsemaks.

Ürituse läbivateks teemadeks olid osaluskogudele ühtse standardsüsteemi koostamine, osaluskogude üle-eestilise infosüsteemi loomine ning koostöö arendamine.

Arutelus tuli välja, et mõttekas oleks anda noortevolikogudele ja noortekogudele erinevad ülesanded. Noortevolikogu ülesanneteks võiksid olla osalemine volikogu komisjonides ning paneeldiskussioonide korraldamine noorte ja otsustajate vahel. Lisaks oleks üheks ülesandeks noorte ja vallaametnike koostöö parandamine. Noortekogu ülesanneteks võiks olla maakondlike arutelude, ürituste ning laagrite korraldamine.